Fotograf Ludvika

Vid sjön Väsman i Västerbergslagen i södra Dalarna ligger Ludvika. Staden är en del av Dalarna som präglats av bergsbruket. Koppar, silver och framför allt järnmalmen var en förutsättning för att människor skulle bosätta sig här.

Ludvik gammelgård är en hembygdsgård och ett friluftsmuseum i Ludvika. Här finns en bergsmansgård med tillhörande byggnader. Vid Ludvika Gammelgård finns även ett gruvmuseum och en fungerande konstgång. Det stora vattenhjulet, Östanberghjulet, har blivit Gammelgårdens monument och “varumärke”.  Här är en fin plats för en fotograf att fånga en del av Sveriges historia.

I maj 2014 invigdes en ny gång- och cykelbro kallad ”Entré Ludvika”. Bron spänner från Storgatan över Bergslagsgatan och spårområdet till parkområdet vid Ludvikas hamn och Väsmanstranden. Bron är 183 meter lång och tillverkad av höghållfast stål. Bron väger 144 ton och består av 18-24 meter långa stålsektioner. Brobanan skyddas av ett välvt tak.